Vad innebär schaktning och markarbeten? 

Schacktning 

Schaktning är en central del när man ska utföra en anläggning av tomt och ett uppförande av hus. Schaktning går ut på att man gör i ordning en plan yta med fast mark för grunden. Man flyttar alltså om jorden till ett mer passande djup för grunden. I samband med schaktningen kan man också göra  plats för nödvändiga ledningar för till exempel vatten, avlopp, kablar samt rör för dränering. 

Markarbeten 

Markarbeten är ett samlingsbegrepp för måna saker. Vi schaktar, planerar, lastar, lossar, transporterar, plogar och lyfter och mycket mer. Markarbeten kan exempelvis vara grävarbete som höjer eller sänker marknivån.  

Hur anläggs en betongplatta 

Att anlägga betongplattor på mark är en väsentlig del i ett bygge och detta faller även in under markarbeten. Detta gäller plattor för husgrund till villa, eller för en mindre byggnad, tillbyggnad, friggebod eller garage. Betongplattor eller andra plattor på mark, innebär att man den grundkonstruktion där en betongplattorna gjuts direkt på marken. Dessa betongplattor blir därefter underlag till en byggnad, oftast ett mindre hus eller industribyggnader. 

Vi erbjuder: 

  • grundläggning även kallad dränering till större och mindre hus och byggnader 
  • grundläggning till olika anläggningar 
  • VA-arbeten 
  • plattsättning och stenläggningar 
  • markberedning 
  • avrymning av massor 
  • återfyllnad 
Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *