Rätt pooltak ger mer bad, lägre kostnad och skötselkrav

Pooltak

Det finns så många goda skäl till att skaffa ett riktigt pooltak, så att det nästan bör ses som en självklar del av poolen. Grannbarnens trygghet, dina friare möjligheter att bada oavsett väder, minskad nedsmutsning och billigare temperering är bara några argument som gör pooltaket så värdefullt. Men, det gäller att välja rätt produkt och syna de avgörande detaljerna. Villanytt guidar dig:

Med ”pooltak”, menar vi en heltäckande överbyggnad som kan skjutas åt sidan, och som tack vare ett transparent takmaterial släpper in ljus och solvärme. Till skillnad från poolhus med en höjd som förutsätter en bygganmälan eller bygglov, så är pooltak lägre. Men eftersom de flesta pooltak är välvda så blir höjden under takets högsta mittdel riktigt rymlig, även om konstruktionen bara är 10 till 100 centimeter ute i den lägsta kanten. Det innebär att det är möjligt att bada under ett pooltak, även om ytterkanterna är låga, som på modellerna Trondheim, Lillehammer och Classic. Vill man ändå ha lite mer rymd under pooltakets lägre sidor, så räcker det med att kanterna går 40-50 cm ovan bassängkanten, som på pooltaken Lowline eller Stavanger. De här takens välvda stigning gör att man får en luftig rumskänsla även i ytterkanterna.

Pooltaket måste tåla belastning

För att vinna de stora fördelarna med ett pooltak så gäller det att välja rätt. Det genomskinliga taket måste vara starkt för att tåla belastning av snö, men även barn eller djur som kan tänkas klättra upp på det. Ett stabilt exempel är märket Nordenspa, vars modeller med fyra millimeter tjockt och härdat klarglas tål minst 125 kilos tyngd per kvadratmeter. Och, tack vare deras kraftiga stålstommar så klarar även deras tak av kanalplast 120 kg:s belastning per kvadratmeter.

Kravet på inhägnad minskar

En stor fördel med pooltak, jämfört med enklare pooltäckare av utrullad jalusi- eller presennings-typ, är att kravet på inhägnad försvinner. Men, detta förutsätter att hela pooltaket är låst för obehöriga och i synnerhet barn utan uppsikt. Inför köp av pooltak så bör man alltså kontrollera att det har lås på varje sektion, vilket man finner på alla pooltak från Villanytt, oavsett märke eller modell. Utöver den ökade tryggheten med ett pooltak så får man en betydligt vackrare utemiljö, än med en simplare pooltäckare. Inte bara på grund av den mer estetiska konstruktionen, utan också för att den inhägnad som annars krävs sänker upplevelsen på tomten, i många fall. Det här gör att villor med ett pooltak värderas högre av intressenter och köpare, så det blir ofta en lönsam investering.

Pooltaket minskar skötselbehov, miljöpåverkan och kostnader

Transparenta pooltak drar nytta av solstrålningens växthuseffekt, vilket genererar värme under glaset. I och med den kostnadsfria solvärmningen så minskar energiförbrukningen för att eventuellt temperera badvattnet. Den stora uppvärmda vattenmängden magasinerar värmen, så att det håller bra badtemperatur även långt efter de soligaste timmarna. Om pooltaket är stängt under dagen, så får man varmt vatten gratis ända till sena kvällningen, när taket öppnas för ett kvällsdopp. Genomskinligheten gör också att solens UV-strålar bromsar tillväxten av bakterier i vattnet. På så vis minskar behovet av både elektricitet och kemikalier för reningsprocesserna, vilket är en stor miljövinst.

Text: Redaktionen, Villanytt

Lämna en kommentar